Nå kan Proresult hjelpe deg med ISO-sertifisering

VTC Offshore er et uavhengig verifikasjonsselskap. De skal nå samarbeide med oss i Proresult for å gi kundene et mye bredere tilbud. Her kan du lese hvordan det går til.

I utgangspunktet skulle man ikke tro at selskaper som jobber mot henholdsvis offshore, og bygg og anlegg, skulle ha sammenfallende interesser.
Fasiten er likevel at stadig flere innen bygg og anlegg har behov for ISO-sertifisering, noe offshore-bransjen har vært vant med årtier.

Kvalitet og miljø

ISO-sertifisering er et kvalitetsstempel. Ofte er det krav om dette dersom man skal konkurrere om store kontrakter, spesielt i offentlig sektor.
Nærmere bestemt er det kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001 det er snakk om. Begge er svært omfattende, og derfor må som regel bedriftene ha ekstern hjelp for å rigge driften sin etter disse standardene før sertifisering. Det er dette VTC Offshore AS tilbyr. Selve sertifiseringen gjøres av en tredjepart.

Prosessen krever et gjennomtenkt styringssystem for kvalitet og miljø.

Planlegging, registrering og oversikt

Det begynner gjerne med at man setter opp et velsmurt system som sikrer helse, miljø og sikkerhet (HMS) og best mulig kvalitetsstyring (KS).

Man må også planlegge ressursene for maksimal effektivitet: Hvem skal hvor, når, og med hvilken maskin eller verktøy? Underveis trenger man registrering av timelister, mannskapslister, vareforbruk og mye annet. Og etter prosjektet trenger man gode rapporter og oversikter.

Proresult har programvare for alt dette.

Fordeler for kundene

Samarbeidet mellom VTC Offshore og Proresult kan derfor gi kundene flere fordeler og forretningsmuligheter:

  • Styring av risiko
  • Effektive interne prosesser
  • Langsiktige besparelser
  • Kontroll på dokumentasjon
  • Samsvar med regelverk
  • Tilgang til nye markeder
  • Styrket forhold til leverandører

Kontaktpersoner

Christian Svensson, VTC Offshore AS, 93 222 073
Øyvind Krogenes, Proresult  AS, 94 00 34 74

Kontrollpanel
ISO-sertifisering krever at man har er gjennomtenkt styringssystem. Proresult leverer digitale styringssystemer som kan brukes i denne prosessen. Foto: VTC Offshore.