Reise og utlegg

Korrekte refusjoner gjort enkelt

  • Oppdatert med statens satser.
  • Fotografér eller last opp kvitteringer direkte i appen.
  • Diett og overnatting beregnes automatisk.
  • Kan kobles mot prosjekt.
  • Kobling mot bompenge- og ferjekalkulator.