Priser og pakker

Kom i gang på minutter ved å velge en av våre tre populære pakker:

Enklere

– Kun det du trenger for enklere drift

Smartere

– Det du trenger for smartere drift

Tryggere

– Alt du trenger for tryggere drift

Månedspris

Lisensprisene i Proresult er delt i to:

 • Det første er lisensprisen for hovedbruker. Dette er en grunnpris, og hver kunde betaler kun for én hovedbruker. Denne er typisk enten daglig leder, eller den som er ansvarlig for kundeforholdet. Hovedbrukeren er alltid administrator.
 • Det andre er lisensprisen for hver tilleggsbruker. Hovedbrukeren velger om tilleggsbrukerne skal ha administrator-rettigheter eller ikke.
kr 449
kr 659
kr 990
Månedspris pr. tilleggsbruker

Lisensprisene i Proresult er delt i to:

 • Det første er lisensprisen for hovedbruker. Dette er en grunnpris, og hver kunde betaler kun for én hovedbruker. Denne er typisk enten daglig leder, eller den som er ansvarlig for kundeforholdet. Hovedbrukeren er alltid administrator.
 • Det andre er lisensprisen for hver tilleggsbruker. Hovedbrukeren velger om tilleggsbrukerne skal ha administrator-rettigheter eller ikke.
kr 129
kr 229
kr 289
Timeregistrering
Timeregistrering

– Unngå rot fra timelister på papir.

Proresult Timeregistrering forenkler arbeidet med fakturering og lønnsutbetaling. Brukeren kan lett velge hvilke timer som skal føres på hvilket prosjekt.

 • Registrer timer manuelt, eller med start-stopp-funksjon
 • Sjekk føringene mot gjeldende forskrifter og få varsel om avvik.
 • Håndter ferie og fravær slik at det ikke belastes kundene
 • Få varsel på kveldstid når man glemmer å registrere.
 • Legg inn overtid og tillegg
 • Avspaseringsbank som kan oppdateres manuelt eller automatisk
 • Funksjon for reise- og gangtid
 • Egenmeldingskjema
 • Maskintimer kan også føres
 • Løpende oppdatering mot kalkulert estimat
 • Kan kobles endringsmeldinger og underprosjekt
 • Mulighet for tostegsgodkjenning
 • Rapportsenter med mange ulike rapporter

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Bildebank
Bildebank

– Et bilde sier mer enn 1000 ord

 • Ta bilder og knytt de opp mot sjekklister eller avvik.
 • Tagg, tegn eller skriv meldinger på bildene.
 • Oversikt over alle bildene i prosjektet.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Prosjektregnskap
Prosjektregnskap

– Løpende oversikt over kostnadene

Her kan du legge inn lønnskostnader og andre utgifter, og få et raskt overblikk på hvordan prosjektet går økonomisk.
Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Lesetilgang for eksterne
Lesetilgang for eksterne

– Gi lesetilgang til dine kunder og byggherrer

Dersom noen utenfor organisasjonen har behov for innsyn i hele eller deler av prosjektet, kan man gi lesetilgang til det man ønsker.
Eksempelvis på disse kan være kunder, byggherrer eller myndigheter

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Fravær og avspasering
Fravær og avspasering

– Hvor mye har du til gode?

Oversikt over opptjent avspasering.
De med fastlønn kan se hvor mange timer man har til gode.
Etter hver timeføring ser du hvor mye som går inn eller ut av banken.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Internchat
Internchat

– Rett beskjed til den det gjelder

Send meldinger via Proresult-systemet, til en eller flere av deltakerne i prosjektet.
Eksempelvis viktige beskjeder som angår alle deltagerne, eller meldinger om ting som mangler.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Rapportsenter
Rapportsenter

Dette er en funksjon som gir ut forskjellige rapporter fra innholdet som brukeren har lagt inn.

Det blir flere og flere rapporter å få ut, til mer du bruker systemet.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Ekstraarbeid
Ekstraarbeid

– Hvem skal faktureres for overtiden?

Ekstraarbeid er en funksjon som er valgfri å bruke. Brukeren kan selv aktivere den i timeregistreringsmodulen.

Slik kan man skille mellom vanlig overtid og ekstrarbeid som skal faktureres til byggherre eller oppdragsgiver.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Ferdigmelding
Ferdigmelding

Ferdigmelding er en funksjon som gjør at de som jobber på et prosjekt kan merke dette som ferdig.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Fakturering
Fakturering

– For de som vil fakturere selv

Dette er en enkel fakturamodul for de som ikke ønsker å bruke regnskapsfører eller eget regnskapssystem.
Modulen støtter EHF (Elektronisk handelsformat) og kan knyttes til inkasso.

Ps: Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Ressursplanlegger
Ressursplanlegger

– Planlegg prosjektressursene for maksimal effektivitet.

Ressursplanlegging skal være både enkelt og smart. Programvaremodulen Proresult Planlegger gjør det lett å disponere personale, maskiner og verktøy i prosjektene dine. Slik kommer alt på rett plass til rett tid!

Dette er en av våre mest populære moduler, og gjør det mulig å velge hvem som skal jobbe på hvilket prosjekt med hvilket utstyr. Du velger selv hvor detaljert du vil planlegge.

 • Passer for både små og store bedrifter, små og store prosjekter
 • Planlegg på dagsnivå, eller uke, måned eller år
 • Finn ledig mannskap og utstyr
 • Bruk den som tiltakskalender eller fremdriftsplan.
 • Dra-og-slipp funksjon gjør den enkel i bruk.
 • Integrert med andre Proresult-moduler, og overfører data sømløst
 • Kan varsle både interne og eksterne når tiden kommer
 • Korrigerer automatisk for turnuser
 • Kan knyttes mot estimat i kalkyle
 • Få varsel om overlapp
 • Personale får varsel om hvilke prosjekter de er satt på
 • Kunden kan få varsel når jobben er planlagt
 • Faste eller gjentakende jobber kan legges inn
 • Mange forskjellige rapporter kan hentes ut

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Maskinregister
Maskinregister

– Hvilken maskin skal hvor?

Et register over hvilke maskiner og kjøretøy man har tilgjengelig.
Kobling til andre moduler eksempelvis Planlegger, Kjøreseddel, Timeregistrering, Kontroll og Service.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Massekjøring
Massekjøring

– Rett registrering av løse masser

Noen varer måles ikke i stykk, men i kilo, tonn og liter.

Med denne modulen kan man registrere hvor mye av varen man har transportert, og hvor det ble kjørt til og fra.

Du får dermed riktig sats og pris for massekjøringen, og det er enkelt å ta dette videre til faktureringsgrunnlag.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Vareuttak
Vareuttak

– Orden på vareforbruket

Med denne funksjonen kan man registrere vareforbruket i løpet av prosjektet. Dersom man kjøper inn ekstra, kan det registreres manuelt.
Løpende oppdatering på lagerstatusen
Varsel når nye varer må bestilles
Enkel funksjon for varetelling

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Reiseregning og utlegg
Reiseregning og utlegg

– God oversikt gir korrekte lønnsutbetalinger.

 • Oppdatert med statens satser.
 • Fotografer eller last opp kvitteringer direkte i appen
 • Diett og overnatting beregnes automatisk
 • Kan kobles mot prosjekt

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Oppgavestyring
Oppgavestyring

– Husk de små jobbene
 
Har du en oppgave, kan du velge på hvem som skal gjøre den og når, og få varsel om det er gjentagende.
Kan også kobles mot HMS-årshjulet.

Eksempelvis vernerunder og renhold.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Lage og sende tilbud
Lage og sende tilbud

– Sett opp enkle tilbud og følg dem opp.

På mindre prosjekter trenger man kanskje ikke lage en full kalkulasjon. Med denne modulen kan man lage og sende tilbud til kunder, og se hvordan det går med tilbudene.
Man får status på om tilbudet ble avvist eller akseptert. Ved aksept kan man opprette et prosjekt direkte i tilbudsmodulen.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Verktøyoversikt
Verktøyoversikt

– Full kontroll på viktig verktøy

Hvor er det kostbare fellesverktøyet? Hvem hadde det sist? Hvordan sørge for at det er på rett sted til rett tid?

 • Reserver verktøy frem i tid og på valgt prosjekt
 • Utnytt verktøyet bedre på tvers av prosjekter
 • Se tilgjengelig verktøy
 • Legg inn leiepriser
 • Kan kobles mot Planlegger

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Kontroll og service
Kontroll og service

– Få varsel når noe må gjøres.

Oversikt over planlagte kontroller, servicer, kontrakter, gangtider, leasingavtaler og lignende.

Koblet mot andre moduler, eksempelvis Maskiner og Verktøyoversikt.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Intern transport
Intern transport

– God flyt av egne varer

Dersom du trenger varer fra eget lager, gir denne modulen oversikt over henting og levering av disse.

Bompenger og ferjekostnader kan også legges inn.

Eksempelvis kan arbeiderne bestille varer via denne modulen og få de levert til rett sted.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
Lønns- og fakturagrunnlag
Lønns- og fakturagrunnlag

– Lag fakturavedlegg av all kostnadsinformasjon som samles opp i løpet av prosjektet.

Eksempelvis timeregistrering, kjøring og vareforbruk.

Kan kobles mot regnskap.

Ps: Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

highlight_offNei
check_circle_outlineJa
check_circle_outlineJa
RUH og avvikshåndtering
RUH og avvikshåndtering

– Alle avvik kan bli god læring

Jobber man godt med avvik og RUH (rapport over uønskede hendelser), vil man forbedre både sikkerheten og kvaliteten.
Eksempelvis gir Proresult sin løsning deg mulighet til å dokumentere avvik med bilder og knytte avvik mot leverandører.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
SJA (Sikker jobb-analyse)
SJA (Sikker jobb-analyse)

– Risikovurdering gjort enkelt

SJA er en metode for å vurdere risikoer og konsekvenser før man starter jobben.
Med denne modulen kan du gjøre SJA ute på arbeidsplassen.
Deltakerne kan signere enten i appen eller med fingertuppen på skjermen.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Sjekklister
Sjekklister

– Har sjekklistene i lomma

Lag egne maler for sjekklister, eller bruk våre, som er oppdatert i henhold til regelverk.
Man kan legge inn bilder og registere avvik direkte i sjekklistene.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Endringsmelding
Endringsmelding

– Varsel om endring uten ugrunnet opphold.

Dersom kunden ber om endringer eller ekstraarbeid utenfor avtalen, kan dette sendes direkte til kunden, eller signeres på skjermen med fingertuppen.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Årshjul for HMS/KS
Årshjul for HMS/KS

– Få varsel om viktige milepæler

Med denne modulen sørger du for en systematisk tilnærming til HMS/KS-arbeidet gjennom året.
Legg inn oppgaver med gjentaking, og de involverte får varsel når det er på tide å gjøre noe.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Malbibliotek
Malbibliotek

– Ferdige maler på sikkerhet og kvalitet

I Proresult sin HMS/KS-modul finner du tre ulike malbibliotek. Disse hører til Sjekklister, Dokumenter eller SJA (sikker jobb analyse).

Når du har valgt malene du ønsker til din bedrift, kan du tilpasse disse til din bedrift om nødvendig.

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Kompetanseregister
Kompetanseregister

 – Hvem kan hva?

Denne modulen gir oversikt på ansattes utdanninger, sertifikater, kurs og løyver.

 • Søk etter gitt kompetanse
 • Varsel dersom noe må oppdateres
 • Opplasting av bevis
 • Rapporter til eksempelvis anbud

highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa
Dokumentsenter
Dokumentsenter

– Et hotell for for viktige dokumenter i prosjektet ditt

Alle prosjekter – fra enkle serviceoppdrag til totalentrepriser – trenger et sted å lagre dokumenter. Maler, beskrivelser, rutiner, risikovurderinger, tegninger og så videre må bo på et trygt sted. Og de som trenger tilgang, må finne frem. 

Med modulen Dokumentsenter i Proresult kan man lagre dokumenter for selskapet eller prosjektet, og enkelt dele disse til rette personer.

 • Dra og slipp-funksjon fra e-post
 • Melding om oppdateringer og endringer

Forbedringer i versjon 2.0, lansert april 2024

 • Nytt grafisk utseende og bedre brukervennlighet.
 • Verktøyet for redigering av dokumentene er forbedret.
 • Det er lettere å administrere dokumentene på mobil.
 • Flytting av dokumenter mellom prosjekter og overordnet er lettere.
 • Lesebekreftelsen er forbedret, noe som gjør det lettere å få oversikt. over hvem som har lest de ulike dokumentene.
 • Slettede dokumenter er lettere å hente tilbake.
 • Bilder og Word-innhold kan limes rett inn i dokumentene.

Modulen passer for administratorer, og danner også rammeverket i HMS/KS-systemet til Proresult.

Skjermbilde av Proresult-modulen Dokumentsenter
highlight_offNei
highlight_offNei
check_circle_outlineJa

Med mindre annet er oppgitt, gjelder prisene for månedslisenser for bruk av programvaren, i norske kroner eksklusiv mva.
Se ellers våre generelle vilkår for bruk av programvaren.

Prisliste for enkeltprodukter

HMS/KS

Et levende system med sjekklister, SJA, avviks-håndtering og rutiner.

Månedspris:
kr 449
Månedspris pr. tilleggsbruker:
kr 69
Prøv gratis nå

Ressursplanlegger

Få det meste ut av ressursene du har tilgjengelig. Finn ledig mannskap og utstyr, og planlegg på time-, dag- og ukesnivå.

Månedspris:
kr 990
Månedspris pr. tilleggsbruker:
kr 49
Prøv gratis nå

Brøyting*

Månedspris:
kr 59
Månedspris pr. tilleggsbruker:
kr 59
* Denne modulen kan ikke kjøpes frittstående, men krever at du har en av produktpakkene.
Les mer

Programvare med fysiske enheter

Anleggsterminal

Elektroniske mannskapslister via mobil, med mulighet for fysisk kortleser for HMS-kort i tillegg. Månedsprisene gjelder per anlegg.

Månedspris kun mobil 1–9 pers.
kr 345
Månedspris kun mobil 10–49 pers.
kr 555
Månedspris kun mobil 50+ pers.
kr 741
Tillegg i månedspris per kortleser
kr 295
Stykkpris for fysisk kortleser
kr 3490
Kjøp nå

Kjørebok

Registrer kilometerne med elektronisk kjørebok eller timeregistrering.

Månedspris 1–4 stk.
Kr 189
Månedspris 5–9 stk.
Kr 179
Månedspris 10–19 stk.
Kr 169
Månedspris 20–49 stk.
Kr 149
Månedspris 50+ stk.
Kontakt oss
Prisene gjelder per kjøretøy som har installert fysisk enhet for kjørebok.
Book møte

Etableringshjelp

Før systemet kan tas fullt i bruk, er det ofte behov for hjelp fra oss med en del manuelt oppsett av data.

Kostnader vil tilkomme for eksempelvis:

 • Logo og profilering i systemet
 • Integrering til regnskap
 • Oppretting og tilpassing av kontoen
 • Import av prosjekter, kundelister og ansattlister
 • Enkel opplæring og innføring i selvhjelp
 • Oppsett av dokumenter og sjekklister (for HMS/KS)
 • Oppstartsmøte

Pris fra kr. 2500,-