Personvernerklæring: Slik behandles personopplysninger i Proresult AS

Når du benytter deg av vår nettside eller er i kontakt med oss gjennom support, tjenester, salg og i andre sammenhenger, behandler vi personopplysninger om deg.

Proresult AS er behandlingsansvarlig for opplysninger vi registrerer om deg. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger.

Proresult AS
Hafstadvegen 25, 6800 Førde
Telefon: 57 82 00 06
E-post: post@proresult.no

Hvilke opplysninger har vi om deg og hvorfor trenger vi disse?
Vi trenger dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvilke tjenester du benytter hos oss.

Kontakt og oppfølging av kunder
Proresult behandler navn, e-postadresse, telefon nummer, firmatilhørighet og personopplysninger som følge av henvendelser, tjenester og support. Behandlingen skjer på grunnlag av ordrebekreftelse.

Som kunde vil du motta informasjon, spørreundersøkelser og relevant markedsføring via nyhetsbrev, til dette trenger vi din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ordrebekreftelse.

Henvendelser fra andre
For personer som ikke er kunde i Proresult, kan vi motta navn, e-postadresse, telefon nummer og eventuelle personopplysninger som følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Nettsider
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Proresult bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes eller anonymiseres når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Alle data i Proresult programvare slettes/anonymiseres innen 3 år etter oppsigelse.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til post@proresult.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og innen angitte frister i personopplysningsloven.

 

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på din tilbakemelding.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Har du behov for en databehandleravtale – ta kontakt på laila@proresult.no