Forebygg skade – spar penger 

Uhell, skader og andre uforutsette hendelser koster penger. Her kommer noen tips til hvordan du kan unngå dette i din bedrift. 

Se for deg at en av dine ansatte blir sykmeldt. Dette kan på flere nivå gi bedriften din store kostnader:  

  1. Nedsatt produksjon fordi man har én ansatt mindre  
  2. Lønn til vikar for den sykmeldte  
  3. Lønn til den sykmeldte, de første 16 dagene   
  4. I verste fall kan arbeidsgiver måtte betale erstatning til den sykmeldte.  

Det er heldigvis mye man kan gjøre for å minske risikoen for sykefravær og uforutsette hendelser!   

Registrere avvik og RUH  

Er det noe som gjør at arbeidshverdagen lugger? Dette kan være eksempelvis forsinkede leveranser, fastkjørte arbeidsbiler eller trøbbel på grunn av været. Den siste har vel de fleste kjent på denne vinteren.    

RUH (rapport over uønskede hendelser) handler ikke kun om å loggføre at noen har skadet seg, men også om å lære. Hvis det stadig er forsinket leveranse fra en leverandør, kan man spare tid og penger på å bytte til en annen leverandør.  

Enkelte ganger kan avvik også gjøre at man er i forkant av en potensiell skade. La oss si at det kommer inn et avvik om manglende bruk av verneutstyr, og det blir gjort tiltak. Neste uke unngår en ansatt å få en stor treflis i øyet fordi vedkommende har begynt å bruke vernebriller.    

Sjekklister

Det kan også bli dyrt om kvaliteten på arbeidet ikke er i henhold til lovverket. Kanskje må hele eller deler av prosjektet gjøres på nytt, noe som koster både tid og penger.   

Sjekklister er et verktøy man kan bruke for å dokumentere at man han utført arbeidsoppgaver etter gitte krav.  

I Proresult sitt HMS/KS-system finner du ferdiglagde sjekklister som dekker lovkravene. Du har også mulighet til å lage dine egne sjekklister.   

Godt arbeidsmiljø

Hvordan kan et godt arbeidsmiljø gi mindre kostnader, tenker du kanskje. Et dårlig arbeidsmiljø kan gi manglende motivasjon, nedsatt produksjon, tar mindre vare på maskiner, utstyr og materiell, og kan gi økt fare for kvalitetsavvik.   

Ingen tenker vel at dette er oppskriften på suksess og økt omsetning?   

Et dårlig arbeidsmiljø kan også føre til nedsatt trivsel, som øker sjansen for å miste ansatte. Og verken ansettelsesprosesser eller opplæring er billig.

Kort fortalt: Det er mange måter å gjøre ting bedre for både lommeboken og de ansatte til en bedrift. Gjør du det litt bedre, gjør bedriften det litt bedre. Hvis hele bedriften tenker slik, vil i hovedsak alle tjene på det.