Integrasjoner

Nedenfor ser du en oversikt over integrasjonene vi har mot skybaserte systemer.

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

 • Kunder – opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go, og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
 • Prosjekt – opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
 • Vareliste – opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk varen i det andre systemet.
 • Fakturadata – opprett faktura i PowerOffice Go basert på grunnlag i Proresult.
 • Timer – godkjente timer overføres fra Proresult til PowerOffice Go.
 • Lønn – overfør lønnsdata til PowerOffice Go.

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

 • Kunder – opprettes i enten Proresult eller Tripletex, og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
 • Prosjekt – opprettes i enten Proresult eller Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
 • Vareliste – opprettes i Proresult, og integrasjonen oppretter automatisk varen i Tripletex.
 • Fakturadata – opprett faktura i Tripletex basert på grunnlag i Proresult.
 • Timer – godkjente timer overføres fra Proresult til Tripletex.
 • Ansatte– opprettes i Tripletex, og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Proresult.
 • Lønn – overfør lønnsdata til Tripletex (fileksport).

 

 

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

 • Kunder – kan eksporteres fra Proresult til Duett.
 • Prosjekt – kan eksporteres fra Proresult til Duett.
 • Varer – opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Duett.
 • Fakturadata – opprett faktura i Duett basert på grunnlag i Proresult.
 • Ansatte – kan eksporteres fra Proresult til Duett.
 • Lønn – overfør lønnsdata til Duett med fileksport.

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

 • Kunder – opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
 • Prosjekt – opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
 • Vareliste – opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk varen i det andre systemet.
 • Fakturadata – opprett faktura i 24SevenOffice basert på grunnlag i Proresult.
 • Timer – godkjente timer overføres fra Proresult til 24SevenOffice.

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring (Tidligere Uni Economy)

 • Kunder – opprettes i Proresult, og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Unimicro.
 • Prosjekt – opprettes i Proresult, og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Unimicro.
 • Fakturadata – opprett faktura i Unimicro basert på grunnlag i Proresult. Henter automatisk leverandørfakturaer fra Unimicro til prosjektregnskap  Proresult.
 • Ansatte– opprettes i Proresult, og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Unimicro.
 • Lønn – overfør av lønnsdata fra Proresult til Unimicro.

Støtter eksport fra Proresult av:

 • Ansatte/kunder
 • Prosjekt
 • Fakturadata
 • Lønn

Støtter import til Proresult av:

 • Leverandørfaktura

Regnskapssystem (via VB Online)

Støtter import til Proresult av:

 • Prosjekt
 • Kunder
 • Leverandørfakturaer

Støtter eksport fra Proresult av:

 • Prosjekt
 • Fakturadata

Skybasert regnskapsprogram

Støtter import og eksport av:

 • Kunder

Støtter import til Proresult av:

 • Leverandørfaktore

Støtter eksport fra Proresult av:

 • Prosjekt
 • Vareliste
 • Fkturadata

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring

Støtter import til Proresult av:

 • Kunder
 • Prosjekt
 • Varer

Støtter eksport fra Proresult av:

 • Timer
 • Vareuttak

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring

Støtter eksport fra Proresult av:

 • Ansatte
 • Kunder
 • Prosjekt
 • Fakturadata
 • Lønn

Støtter import til Proresult av:

 • Leverandørfaktura

Modulbasert kalkulasjonsverktøy for byggfag

Overføring av tidsestimat fra Proresult Kalkulasjon basert på kalkyler.

Skybasert servicehefte for bolig

 • Sjekklister – Last opp sjekklister fra Proresult til Boligmappa.
 • Bilder – Last opp bilder fra Proresult til Boligmappa.

Skybasert tjeneste for utsendelse av byggesøknader

Overfør prosjekter til Byggesøknaden ved å trykke på en knapp.

I tillegg til direkte integrasjoner mot skybaserte systemer har vi også løsninger for fileksport til en rekke andre programmer:

 • Agresso
 • Duett lønn/timer
 • Duett (faktura)
 • Huldt & Lillevik
 • InfoEasy
 • Mamut (faktura)
 • Nettlønn
 • Sunpro lønn
 • Tripletex
 • Uni Micro
 • Visma Lønn
 • Visma business (faktura)
 • Xledger

Ta kontakt for oppsett eller om du trenger noe som ikke er i listen.

 • Automile kjørebok-integrasjon
 • Sagasystem kjørebok-integrasjon
 • Sunpro lønnseksport

Kom i gang på minutter

Prøv gratis i to uker!

Vår server kan lage en brukerkonto til deg, tilpasset din bedrift, slik at du kan komme i gang på få minutter.