Konkursbølge: Dette er viktig for bygg- og anleggsbedrifter nå

I august steg konkurser med over 26 prosent sammenlignet med året før. Nesten en tredel er i bygg- og anleggsbransjen.

I august steg konkurser med over 26 prosent sammenlignet med året før. Nesten en tredel er i bygg- og anleggsbransjen.

Flere steder i landet opplevde i august en dobling i antall konkurser sammenlignet med august i fjor. Nordland fylke kommer dårligst ut, mens Oslo og Møre og Romsdal opplever en positiv utvikling sammenlignet med august i 2022.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Dun & Bradstreet.

Bransjen som er hardest rammet er bygg og anlegg. De står for i underkant av en tredel av konkurser hittil i år, med 29,4 prosent.

– Dette kan ikke kun tilskrives generelle økonomiske svingninger, men peker også mot strukturelle og operative utfordringer innenfor sektoren. Mange prosjekter blir satt på vent, som ikke er uvanlig for usikre tider, sier Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet i pressemeldingen gjengitt av NTB.

 

Flere henvendelser

skallet mann med skjegg ser inn i kameraet og smiler.
Karl Kristensen, teamleder for salg i Proresult region øst.

Utfordringene i bransjen har blitt lagt merke til hos de ansatte i Proresult, forteller Teamleder for salg i region øst, Karl Kristensen.

– Her på Østlandet opplever jeg en økning i henvendelser fra små og store bedrifter sammenlignet med tidligere år, mens det virker som de mellomstore bedriftene som er mest utsatt i markedet i dag. Dette skyldes trolig en nedgang i arbeid, sier Kristensen.

Proresult er en av få som tilbyr et system med de fem hovedelementene som trengs i bygg- og anleggsbransjen. Disse er anleggsterminal, timeføring og styringssystem, kjørebok, HMS/KS og kalkulasjon.

– Alle våre funksjoner er brukervennlige og oppfyller lovkravene, sier Kristensen.

 

Strengere kontroll til HMS-krav

Kristensen forteller at nye Proresult-kunder det siste året har vært mer opptatt av detaljer når det kommer til systemer de skal bruke.

– Kunder er mer på detaljnivå, men de ønsker fremdeles et enkelt system, forteller teamlederen.

Et av temaene han opplever at bedrifter spør mer om enn tidligere, er HMS/KS-system (Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitetssikring).

– Jeg tror det handler om at det har blitt flere og strengere kontroll til kravene for HMS de siste årene. For å kunne stille sterkere i en anbudsprosess, må de ha kontroll, og et oppdatert system knyttet til disse kravene, sier Kristensen.

Blant annet har det kommet nytt krav til opplæring om diisocyanater, og fra 1. januar 2024 vil enda flere krav til HMS bli gjeldende.

– Når kravene til bransjen øker, gjør det også at kundenes krav øker.