Klimagassregnskap: Enkelt – Nødvendig – Gratis

Klimagassregnskap er blitt et krav for flere i bygg- og anleggsbransjen. Med vårt nye tillegg i Proresult Kalkulasjon er du kun tre tastetrykk unna et konkurransefortrinn i markedet.

Byggebransjen står for en betydelig del av klimagassutslippene i Norge, og myndighetene har en klar forventning om å redusere dette.  

– Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030. For å få til det må vi spille på lag med næringslivet og ta i bruk alle gode virkemidler. Bedriftene jeg møter rundt omkring i landet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav, sa næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding i august i år. 

Fra nyttår vil klimagassregnskap vektes 30 prosent i offentlige anbudsprosesser. Med økt fokus på klima og miljø, vil det komme flere krav.  

– Hvorfor bør man levere et klimagassregnskap? 

– Fordi man må. 

Det sier fagsjef for miljø i Norsk Byggtjeneste, Joakim Larsen. Tallene i Proresult Kalkulasjon sin miljømodul kommer fra byggevaredatabasen NOBB, som leveres av Norsk Byggtjeneste. 

 

– Ingen vei utenom 

Selv om det i dag er ansvarlig søker som må kunne fremvise et klimagassregnskap, vil de fleste aktører bli påvirket.  

– De fleste vil få slike krav. Byggherrer vil forvente det fra hovedentreprenørene, og disse vil igjen kreve det av sine underentreprenører, som igjen vil kreve tallene fra sine leverandører. Klimagassregnskap er ikke noe nytt i bransjen, men tidligere var dette noe som kostet opptil flere hundre tusen kroner å lage, sier Larsen. 

Fagsjef for miljø i Norsk Byggtjeneste, Joakim Larsen. Foto: Norsk Byggtjeneste

Gratis ut 2023 

Klimagassregnskap kan man nå lage med få tastetrykk, dersom man har miljømodulen i Proresult Kalkulasjon. De som allerede er kalkulasjonskunder hos Proresult, vil få miljømodulen gratis ut året. Nye kunder kan som vanlig få en 14 dagers gratis prøveperiode.  

Begge deler er selvsagt helt uforpliktende, som betyr at abonnementet avsluttes når gratisperioden går ut. 

 

Standard-krav 

Klimagassregnskap er nå et krav i forskriften TEK17 

Regnskapet skal i første rekke omtale råvarene, transporten og fordelingen av disse. I dette inngår også transport til byggeplass, vedlikehold og utskiftning.

– Er man en mindre aktør som kun jobber med hytter og eneboliger, så må man ikke levere klimagassregnskap i dag. Men det kravet kommer, det er det ingen vei utenom. Derfor er det bare å gjøre seg kjent med klimagassregnskap, og begynne å bruke det, sier Larsen. 

 

Tre klikk – Ferdig rapport 

Norsk Byggtjeneste jobber daglig for å øke antallet varer med klimagassverdier i databasen, og disse vil oppdateres i Proresult Kalkulasjon sin miljømodul på løpende bånd. 

For å få ut en klimagassrapport fra Proresult Kalkulasjon, trenger du kun å trykke tre ganger:

1. «Miljø» 

2. «Klimarapport» 

3. «Generer»

 

Vil du ha mer informasjon om hvor du finner regnskapet og hvordan du bruker det? Sjekk ut vår artikkel og infovideo her