Proresult Kalkulasjon på 1-2-3

Å bytte ut manuell kalkulering til et digitalt verktøy, kan spare deg for både tid og penger i et prosjekt. Slik gjør du det med Proresult Kalkulasjon.

I et krevende marked kan et godt verktøy vippe marginene over på din side.
Dette kan handle om:
• Oversiktlige og detaljerte tilbud som sikrer deg jobben
• Presise kalkyler med dine egne prislister fra din leverandør.
• Ferdige maler som gjør kalkuleringen raskere, og du kan bruke mer tid på byggeplassen.

Men hvordan foregår dette i praksis i Proresult Kalkulasjon? Nedenfor har vi delt det opp i tre punker.

1. Opprette prosjekt

Man starter med å opprette ett prosjekt hvor man kalkulere ett ønsket antall kalkyler.

Vi har utviklet ett bibliotek bestående av maler innenfor forskjellige yrker hvor man kan benytte seg av ferdige bygningsdeler med tidsestimat.

Du kan gjøre egne tilpassinger på bygningsdelene som allerede ligger inne, og lagre tilpasningene i egne biblioteker.

2. Priser

Videre kan du laste opp egne prislister fra din byggevareforhandler og dermed legge inn akkurat de materialene man selv ønsker å benytte seg av, med bedriftens priser hos sin leverandør.

Du kan også bruke gamle kalkyler om igjen ved å laste de inn i en ny kalkyle. Der kan man gjøre tilpasninger på for eksempel størrelse, og oppdatere prisen på materialene til dagens priser ved kun to tastetrykk.

Dette gjør at man minimerer tiden det tar å kalkulere store og små prosjekter.

3. Tilbud

Når kalkuleringen er ferdig, kan dette lages til et pristilbud som man sender til kunden.

Når du har fått tilslag på tilbudet så kan fullstendig materialister hentes ut fra kalkylen. Denne kan sendes rett til din byggevareforhandler.

Har du spørsmål rundt Proresult Kalkulasjon? Ta kontakt med vår fagansvarlig, Vegard Pettersen (vegard@proresult.no).

Du kan også prøve Proresult Kalkulasjon gratis i 14 dager.