Planleggeren er oppdatert

Vi har nå gjort det enda enklere å planlegge prosjektene dine og fordele ressurser som personale, verktøy og maskiner.

Proresult Planlegger er en del av våre prosjektverktøy, og brukes til ressursplanlegging. Vi har nå lansert en ny og oppdatert versjon.

Den viktigste nyheten er kanskje at prosjektvisningen er utvidet. Du kan nå planlegge både per arbeidsart eller prosjektfase.

Andre nyheter:

  • Nye ikoner for milepæler.
  • «Live» oversikt over planlagte timer i estimatet.
  • Planen kan justeres underveis i prosjektet, for å vise den reelle fremdriften og de faktiske registreringene.
  • Du kan planlegge i ro og mak ved å markere jobber som «ikke synlig»
  • Filtreringen er forbedret, blant annet ved at du nå kan velge flere filter samtidig.
  • Generelle forbedringer og feilrettinger.

Ut over disse tilleggene og forbedringene, er planleggeren like god som før.

Alle eksisterende kunder av Planlegger-modulen har nå automatisk fått tilgang til de nye funksjonene.

 

Du kan lese mer om selve oppdateringene på vår hjelpeside om ressursplanleggeren.

Har du tips om feil eller andre innspill, vil vi som vanlig invitere deg til å sende oss en mail på support@proresult.no.

Har du ikke Planleggeren? Her kan du lese mer om hva Planlegger-modulen gjør.