Nytt krav til opplæring om diisocyanater

Fra 24. august må alle som bruker eller håndterer diisocyanater ha fullført opplæring i sikker bruk.

Fra 24. august må alle som bruker eller håndterer diisocyanater ha fullført opplæring i sikker bruk.

 

Diisocyanater (Uttales di-iso-cyanater) kan føre til astma og ulike hudsykdommer, og stoffet regnes derfor som et farestoff. Stoffene finnes blant annet i byggeskum, lim, maling, lakk, tetningsmasser, gips og industrielle blandinger og produkter. Det skriver Arbeidstilsynet på sine sider.

Proresult sin HMS-ansvarlig Øyvind Krogenes forteller at flere tusen personer i Europa hvert år blir syke fordi de har jobbet med disse stoffene. Ifølge Arbeidstilsynet er dette tallet rundt 5000.

– Det har vært retningslinjer for arbeid med diisocyanater tidligere, men disse har nå blitt strammet inn ved at man må ha gjennomført kurs, sier Krogenes.

 

Ingen unntak

Dersom et produkt inneholder mer enn 0,1% diisocyanat, er bruker og bedrift pålagt opplæring, ifølge det nye kravet. Dette gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Dette gjelder bransjer som blant annet:

  • Bygg og anlegg
  • Malings- og håndverkstjenester
  • Pleie og vedlikehold av biler og båter
  • Møbelindustri
  • Ulike industrielle virksomheter
  • Helsevesenet

Opplæringskravet gjelder uansett hvor ofte man bruker diisocyanater, om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, og hvilken stillingsprosent man har.

– Er det noen som bruker eller håndterer diisocyanater, som opplæringskravet ikke gjelder for?

Nei.

Er du usikker på om du er i kontakt med diisocyanater, kan du sjekke virksomhetens stoffkartotek eller kontakte leverandøren til produkter man er usikre på.

– Det er mulig å laste opp sitt eget stoffkartotek i Proresult, forteller Krogenes.

 

Hvem har ansvaret?

Øyvind Krogenes
HMS-ansvarlig i Proresult, Øyvind Krogenes.

Selve opplæringen gjøres av en «ekspert», rettere sagt person som har dokumentert kompetanse innen arbeidsmiljøfag gjennom utdannelse eller yrkesopplæring.

– Dette kan være bedriftshelsetjenesten eller noen hos leverandøren av diisocyanater. Du kan også ta opplæringen via nett, men da er det krav om å ha en «ekspert» tilgjengelig, sier Krogenes.

Leverandører er pliktige til å tilby kurs og opplæringsmateriale. Arbeidsgiver må legge til rette for opplæring og sørge for at de som bruker diisocyanater har godkjent opplæring. Kursene er gyldige i fem år.

Gjennom Proresults kompetansemodul får man oversikt over hvem som har kurs og ikke. Du vil også få varsel når kurs må oppdateres. Denne modulen finnes i flere av Proresults pakker.

– Kan man ikke bare bruke maske, så er det greit?

– Det er nok en av verneinnretningene, men dette er et lovkrav som må følges, sier Krogenes.

Hvis man ikke oppfyller opplæringskravet, kan Arbeidstilsynet stanse arbeidet som inneholder stoffet, eller i verste fall gi overtredelsesgebyr.