Enklere å søke utvidet overtid

Arbeidstilsynet har nå forenklet søknadsprosessen for utvidet arbeidstid. Men, hva betyr egentlig utvidet arbeidstid, og hvem er det relevant for?  

Arbeidstilsynet har nå forenklet søknadsprosessen for utvidet arbeidstid. Men, hva betyr egentlig utvidet arbeidstid, og hvem er det relevant for?  

 

Det er i utgangspunktet ikke lov å planlegge at man skal jobbe overtid. Likevel kan det være eksempler hvor man har behov for flere overtidstimer.  

– Det kan være et prosjekt dere er kommet på etterskudd med. De som jobber med snøbrøyting, eller bønder som ofte jobber lengre dager i sommerhalvåret, sier Øyvind Krogenes, HMS-ansvarlig hos oss i Proresult.  

For å kunne jobbe ut over den normale overtiden, må bedriften søke om dette til Arbeidstilsynet. Og denne søknadsprosessen har nå blitt enklere.   

– Tidligere var det kun en skriftlig oversikt over hva som måtte sendes inn og hvordan. Nå har Arbeidstilsynet fått en digital portal som veileder deg gjennom prosessen, sier Øyvind.  

Les Arbeidstilsynets artikkel om den forenklede søknadsprosessen her.

 

Dyre konsekvenser 

Øyvind Krogenes - mann med sjegg som ser rett i kameraet
HMS-ansvarlig i Proresult, Øyvind Krogenes.

Ikke alle bedrifter er klare over at de kan sende inn søknad om utvidet arbeidstid. Jobber man inntil 9t per dag og 40t per uke, så følger man alminnelig arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Har bedriften tariffavtale eller husklubb, har du lov å jobbe mer, forteller Krogenes.  

– Du har også lov å til regne gjennomsnittet av timer i en 8-ukers periode, men da kan du ikke overstige 48t per uke samlet sett.  

Likevel er det tilfeller hvor man jobber over det man har lov til, og heller ikke har søkt om utvidet arbeidstid.  

Det kan bli dyrt hvis det kommer tilsyn. Overtredelsesgebyrene vil variere utfra alvorlighetsgraden på bruddene i arbeids- og hviletidsbestemmelsene. 

 

Proresult har verktøy som hjelper 

For å holde oversikt over timeantall, overtid og mannskap, har Proresult brukervennlige løsninger du kan bruke. En av disse er prosjektplanleggeren 

– Der kan du legge inn prosjektene dine og mannskapet ditt. Dermed kan du lage en oversikt over hvordan du disponerer dine folk på de ulike prosjektene.  

Ansatte fører timer gjennom timeføringsmodulen, dette gir en god oversikt over timer mannskapet har brukt.  

Skjermbilde av en tabell som viser dato og tidspunkt for når ulike personer jobber.
Proresult gjør det mulig å sjekke timeføring opp mot ulike arbeidstidsordninger, og få varsel om det er avvik.

Proresult gjør det også mulig å sjekke timeføring opp mot ulike arbeidstidsordninger. Her vil systemet vise avvik om noen registreringer ikke stemmer overens med reglementet. 

– Det er et krav at arbeidsgiver skal ha full kontroll over antall timer hver ansatt jobber, sier Krogenes. 

Det finnes også krav til hvordan timer skal registreres hos en bedrift, slik som start- og stopptid, registrering av pause og overtid. Proresult har alle funksjonene som trengs for at timeregistreringen følger arbeidsmiljøloven.  

 

Lurer du på om Proresults produkter passer deg? Book et uforpliktende møte med en av våre ansatte.