Bygdeservice Norge og Proresult AS inngår samarbeid

Leverer digitalt HMS og kvalitetssikringssystem for 35 Bygdeservice-lag

[ultimate_heading main_heading=»Bygdeservice Norge og Proresult AS inngår samarbeid, der Proresult skal levere digital HMS og kvalitetssikringssystem for alle 35 Bygdeservice-lag.
» heading_tag=»h4″ alignment=»left» margin_design_tab_text=»»]

 

Bygg- og anleggsbransjen er Proresults hovedmålgruppe, men strategien er å utvide mot nye bransjer. Denne avtalen markerer et stort steg fremover i så måte.

– Vår ambisjon er å posisjonere oss i andre marked og bransjer. Proresults system er så fleksibelt at det er enkelt å tilpasse til ulike bransjer. Landbruket kom inn i vår strategi i 2018, og avtalen med Bygdeservice Norge er en milepæl der, sier Laila Vilnes Helgheim, daglig leder i Proresult AS.

[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»God erfaring med Proresult» heading_tag=»h4″ alignment=»left»][/ultimate_heading]

Når Bygdeservice Norge var på jakt etter en samarbeidspartner, falt valget på Proresult AS, som tidligere har levert sitt system til flere av de ulike bygdelagene.
Bygdeservice Norge la spesielt vekt på brukervennlighet, fleksibilitet og alt integrert i «ett system» ved valg av leverandør. I tillegg var det viktig med god kunderelasjon og support, der rask og god respons fra Proresults Support og Kundeopplevelse-avdeling har vært viktig.

Stian Øyen (Salgssjef Proresult), Laila Vilnes Helgheim (Daglig leder Proresult), Hans-Kristian Berg (Daglig leder Bygdeservice Norge), Susan Bjerke (Prosjektleder).

[ultimate_heading main_heading=»Startskuddet for videre satsing innen landbruk» heading_tag=»h4″ alignment=»left»][/ultimate_heading]

Avtalen mellom Bygdeservice Norge og Proresult AS varer over 3 år, med opsjon på 2 år.

– I tillegg har vi avtale om leveranse av digitale løsninger innen kalkulasjon, timeføring, prosjektstyring, elektronisk mannskapsregistering m.m. – dvs. hele vår produktportefølje – til alle Bygdeservicelaga, sier Vilnes Helgheim.

– Vi samarbeidet godt med Bygdeservice Norge i flere år, der flere av lagene har brukt vårt system. De har vært en viktig bidragsyter til videreutvikling av våre løsninger, slik at vi har kunne satset i landbrukssegmentet. Nå tilbyr vi skreddersydde løsninger, både for landbruket generelt og for de ulike Bygdeservicelagene, som kjenner våre system godt. Nå formaliserer vi samarbeidet og innfører digitale løsninger for HMS og kvalitetssikring hos alle bygdelagene og ser vi ser frem til et godt samarbeid videre med Bygdeservice Norge, sier Vilnes Helgheim. Jobben med implementering og opplæring starter med Kick-off på regionmøter rundt om i Norge i oktober.

– Alle Bygdeservice-lagene skal være oppe å gå på digitalt HMS og kvalitetssikringssystem innen 01.12.22. Vi opplever stor interesse for våre løsninger, og hvert lag står også fritt til å ta i bruk andre produkt/løsninger i Proresult-porteføljen, når de måtte ønske det.

Om Bygdeservice Norge

Bygdeservice Norge er en interesseorganisasjon for bygdeserviceforetakene i Norge, stiftet 16. mars 2002, med mål om å ivareta de næringsmessige, faglige og sosiale interessene til medlemmene ved å legge til rette for faglig og sosial utvikling, samordne arbeid for felles mål, gi råd og informasjon til, og være en støttespiller for medlemmene og foretak under etablering. De skal også fungerer som et felles talerør og informasjonskanal for medlemmene.

Les mer: Bygdeservice Norge

[ultimate_heading heading_tag=»h5″ alignment=»left»][/ultimate_heading]