Avvik handler ikke om å henge ut noen

Bli med til bunnen av den mektige elva Jølstra, der HBV Betong AS lager betongdemning – og dokumenterer sikkerheten i Proresult.

Vi er i Moskog, som ligger mellom Jølstravatnet og Førde i Sunnfjord kommune. Her er Janne T. Nøstdal og kollegaene i HBV Betong AS travelt opptatt med innspurten på et byggeprosjekt.

Arbeidet foregår midt i den mektige elva Jølstra. Her er det en såkalt tømmerkistedam fra 1950-tallet som skal erstattes. Det gjøres ved å bygge en ny betongdemning på nedsiden av den gamle, før denne rives.

Vannkraftverk blir «nytt»

Byggherre er selskapet Jølstra Kraft DA, som er eid av kraftselskapene Eviny og SFE. Prosjektleder for det hele er Bent Kårstad i Eviny.

Kårstad forklarer at den nye demningen, Stakaldefossen, blir en del av et større kraftverksystem på til sammen 252 MW. Prosjektet ble påbegynt i november 2023 og skal etter planen være ferdig før sommeren i år.
– Den nye demningen vil bli rundt 80 meter lang. Den består av et bjelkestengsel og en platedam i betong, sier Kårstad.

I dette prosjektet er HBV er underentreprenør for Magne Hafstad AS.

– Jobben er ikke gjort før den er registrert

Oppdraget til Janne T. Nøstdal og gjengen i HBV Betong er å forvandle ca 300 kubikkmeter betong fra løs grøt til en bunnsolid struktur som skal vare i mange nye årtier.

For å få til det, må det mye logistikk og prosjektstyring på plass. Janne har ansvaret for den delen av arbeidet som gjøres i Proresult.

Hun følger opp de ansatte i bruken av programmet, og sørger for at dokumentasjonen kommer dit den skal når den er fylt ut.

– Mange arbeidere kaller dette kontorarbeid, de vil helst bare utføre jobben. Men vi prøver heller å innprente tanken om at det å føre inn i Proresult er en del av selve jobben.
– Jobben er ikke gjort før den er registrert i Proresult, sier Janne.

HBV har rundt 20 ansatte, men kan være så mange som 40 brukere i systemet på det meste, når man tar med innleide arbeidere. Da aktiverer de ekstrabrukerne i Proresult, og deaktiverer dem etterpå.

(Teksten fortsetter under bildene)

I brakka hos HBV forteller Janne at hun egentlig titulerer seg som «potet».  For, i tillegg til å sørge for god HMS/KS, gjør hun også forefallende arbeid som eksempelvis vedlikehold av bilene, administrere kurs, bestille kaker og sjekke at alle har arbeidsklær og verneutstyr.

– Vi har lagt inn i sjekklistene at brakker og biler skal være ryddet og rengjort. Sjekklister bruker vi også til vernerunder.

«Jeg skal bare» er en klassiker

En annen viktig ting som HBV bruker Proresult til, er å føre avvik.

­– Avvik er et veldig negativt ladet ord. Man tenker gjerne at dersom man melder inn et avvik, så er det negativt for bedriften eller prosjektet. Men det er jo tvert om. Det handler om å kunne fange opp et mønster. Dersom noe skjer gjentatte ganger, må vi kanskje endre på rutinen for hvordan vi gjør den oppgaven.

–Avvik handler ikke om å henge ut noen. Men, jeg tror likevel at mange tenker litt slik fremdeles. De ønsker ikke å sladre på andre eller rapportere seg selv.

Janne legger til at avvikshåndtering er noe de har fokus på hele tiden, og legger til:

– Ingen vil jo gjøre noe farlig, men ofte tenker man «jeg skal bare». Det er en klassiker.