Fått med deg disse nye lovkravene innen HMS?

Ved nyttår blir arbeidsmiljøloven endret slik at enkelte krav gjelder flere bedrifter enn før. Kanskje gjelder det deg? Da kan være lurt å begynne forberedelsene allerede nå. 

Ved nyttår blir arbeidsmiljøloven endret slik at enkelte krav gjelder flere bedrifter enn før. Kanskje gjelder det deg? Da kan være lurt å begynne forberedelsene allerede nå. 

Denne gangen er det endringer i kravet om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU), som trer i kraft på nyåret.  

– Bedrifter med fem eller flere ansatte må ha verneombud fra og med 2024. 

Det sier HMS-ansvarlig i Proresult, Øyvind Krogenes. 

Tidligere var arbeidsplasser med 10 eller flere ansatte pliktige til å ha verneombud, men nå blir altså dette skjerpet.  

Bedrifter som berøres av dette bør forberede seg allerede nå, oppfordrer Krogenes: 

– For både valg av verneombud og oppsett av AMU er det en prosess som skal gjennomføres. De fleste i bransjen har det travelt på høsten, så det kan være lurt å forberede seg på hva som må gjøres, før 1. januar. 

 

Flere må ha verneombud 

Verneombud fungerer som et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som må samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass. For å bli verneombud, er det enkelte ting som må være på plass. I dette ligger selve valget av verneombud og nødvendig opplæring. 

– Kurset er ikke så omfattende og kan tas over nett, men jeg mener at de allerede nå bør forberede seg. Verneombudet bør også ha tid til å sette seg inn i arbeidsoppgavene før det trer i kraft.  

I dette ligger blant annet vernerunder og andre retningslinjer. Dette finnes det maler på i Proresult sitt bibliotek, som man har tilgang til gjennom HMS-pakken. 

– Verneombud velges hvert andre år, om ikke annet er nevnt i avtalen man har på arbeidsplassen. Om man ikke har dette klart, kan det føre til avvik ved tilsyn fra Arbeidstilsynet, sier Krogenes. 

skjermbilde fra app på telefon, som viser Proresult sine dokumenter i deres app.
Proresults bibliotek av dokumenter innen HMS/KS.

Lurer du på mer om verneombud? Da anbefaler vi det å sjekke ut Arbeidstilsynets side her

 

Flere blir pliktige til å ha arbeidsmiljøutvalg

Det andre lovkravet handler om arbeidsmiljøutvalg. Tidligere har alle bedrifter med 50 ansatte eller flere vært pliktige til å ha et slikt utvalg. Nå blir kravet senket til 30 ansatte fra nyåret.  

Også virksomheter med 10-30 ansatte er pliktige til å ha et arbeidsmiljøutvalg hvis en av partene, altså arbeidstaker eller arbeidsgiver, krever det.  

AMU er en gruppe sammensatt av ledelse, verneombud, bedriftshelsetjeneste og representant for arbeidstakerne. De skal håndtere saker som handler om HMS på arbeidsplassen.  

– De som sitter i utvalget må ha nødvendig kompetanse, som man kan få gjennom et 40 timers HMS-kurs, sier Krogenes.  

Rutine for AMU, informasjon om årsrapporten utvalget skal skrive, samt opplæring, finner man også blant dokumentene i Proresult sin HMS-pakke.  

Øyvind Krogenes
HMS-ansvarlig i Proresult, Øyvind Krogenes.

Du finner mer informasjon på Arbeidstilsynets side om Arbeidsmiljøutvalg