Proresult Prosjektverktøy

– Tilpass programvaren til dine behov med våre funksjonsmoduler

Programvaren til Proresult er modulbasert. Det vil si at den kan utstyres med tilleggfunksjoner for spesifikke oppgaver. Dermed blir systemet  en slags verktøykasse, skreddersydd til din bedrift.

Timeregistrering

– Unngå rot fra timelister på papir.

Proresult Timeregistrering forenkler arbeidet med fakturering og lønnsutbetaling. Brukeren kan lett velge hvilke timer som skal føres på hvilket prosjekt.

 • Registrer timer manuelt, eller med start-stopp-funksjon
 • Sjekk føringene mot gjeldende forskrifter og få varsel om avvik.
 • Håndter ferie og fravær slik at det ikke belastes kundene
 • Få varsel på kveldstid når man glemmer å registrere.
 • Legg inn overtid og tillegg
 • Avspaseringsbank som kan oppdateres manuelt eller automatisk
 • Funksjon for reise- og gangtid
 • Egenmeldingskjema
 • Maskintimer kan også føres
 • Løpende oppdatering mot kalkulert estimat
 • Kan kobles endringsmeldinger og underprosjekt
 • Mulighet for tostegsgodkjenning
 • Rapportsenter med mange ulike rapporter

Brøyting*

– Spesiallaget for deg som brøyter, strør og salter.

 • Rodeliste
 • Registrering på timebasis eller fastpris per rode
 • Registrere mengde salt og strø
 • Legge inn tillegg og notater
 • Enkel og tidsbesparende fakturering
 • Legge til bilder
 • Automatisk SMS til kunden
 • Adresse på kart
 • Oppdrag kan gjøres om til maler
 • Ulike rapporter, eksempelvis over arbeid som ikke ble utført

Bildebank

– Et bilde sier mer enn 1000 ord

 • Ta bilder og knytt de opp mot sjekklister eller avvik.
 • Tagg, tegn eller skriv meldinger på bildene.
 • Oversikt over alle bildene i prosjektet.

Prosjektregnskap

– Løpende oversikt over kostnadene

Her kan du legge inn lønnskostnader og andre utgifter, og få et raskt overblikk på hvordan prosjektet går økonomisk.
Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

Lesetilgang for eksterne

– Gi lesetilgang til dine kunder og byggherrer

Dersom noen utenfor organisasjonen har behov for innsyn i hele eller deler av prosjektet, kan man gi lesetilgang til det man ønsker.
Eksempelvis på disse kan være kunder, byggherrer eller myndigheter

Fravær og avspasering

– Hvor mye har du til gode?

Oversikt over opptjent avspasering.
De med fastlønn kan se hvor mange timer man har til gode.
Etter hver timeføring ser du hvor mye som går inn eller ut av banken.

Internchat

– Rett beskjed til den det gjelder

Send meldinger via Proresult-systemet, til en eller flere av deltakerne i prosjektet.
Eksempelvis viktige beskjeder som angår alle deltagerne, eller meldinger om ting som mangler.

Rapportsenter

Dette er en funksjon som gir ut forskjellige rapporter fra innholdet som brukeren har lagt inn.

Det blir flere og flere rapporter å få ut, til mer du bruker systemet.

Ekstraarbeid

– Hvem skal faktureres for overtiden?

Ekstraarbeid er en funksjon som er valgfri å bruke. Brukeren kan selv aktivere den i timeregistreringsmodulen.

Slik kan man skille mellom vanlig overtid og ekstrarbeid som skal faktureres til byggherre eller oppdragsgiver.

Ferdigmelding

Ferdigmelding er en funksjon som gjør at de som jobber på et prosjekt kan merke dette som ferdig.

Proresult Logo

Fakturering

– For de som vil fakturere selv

Dette er en enkel fakturamodul for de som ikke ønsker å bruke regnskapsfører eller eget regnskapssystem.
Modulen støtter EHF (Elektronisk handelsformat) og kan knyttes til inkasso.

Ps: Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

Ressursplanlegger

– Planlegg prosjektressursene for maksimal effektivitet.

Ressursplanlegging skal være både enkelt og smart. Programvaremodulen Proresult Planlegger gjør det lett å disponere personale, maskiner og verktøy i prosjektene dine. Slik kommer alt på rett plass til rett tid!

Dette er en av våre mest populære moduler, og gjør det mulig å velge hvem som skal jobbe på hvilket prosjekt med hvilket utstyr. Du velger selv hvor detaljert du vil planlegge.

 • Passer for både små og store bedrifter, små og store prosjekter
 • Planlegg på dagsnivå, eller uke, måned eller år
 • Finn ledig mannskap og utstyr
 • Bruk den som tiltakskalender eller fremdriftsplan.
 • Dra-og-slipp funksjon gjør den enkel i bruk.
 • Integrert med andre Proresult-moduler, og overfører data sømløst
 • Kan varsle både interne og eksterne når tiden kommer
 • Korrigerer automatisk for turnuser
 • Kan knyttes mot estimat i kalkyle
 • Få varsel om overlapp
 • Personale får varsel om hvilke prosjekter de er satt på
 • Kunden kan få varsel når jobben er planlagt
 • Faste eller gjentakende jobber kan legges inn
 • Mange forskjellige rapporter kan hentes ut

Maskinregister

– Hvilken maskin skal hvor?

Et register over hvilke maskiner og kjøretøy man har tilgjengelig.
Kobling til andre moduler eksempelvis Planlegger, Kjøreseddel, Timeregistrering, Kontroll og Service.

Massekjøring

– Rett registrering av løse masser

Noen varer måles ikke i stykk, men i kilo, tonn og liter.

Med denne modulen kan man registrere hvor mye av varen man har transportert, og hvor det ble kjørt til og fra.

Du får dermed riktig sats og pris for massekjøringen, og det er enkelt å ta dette videre til faktureringsgrunnlag.

Vareuttak

– Orden på vareforbruket

Med denne funksjonen kan man registrere vareforbruket i løpet av prosjektet. Dersom man kjøper inn ekstra, kan det registreres manuelt.
Løpende oppdatering på lagerstatusen
Varsel når nye varer må bestilles
Enkel funksjon for varetelling

Reiseregning og utlegg

– God oversikt gir korrekte lønnsutbetalinger.

 • Oppdatert med statens satser.
 • Fotografer eller last opp kvitteringer direkte i appen
 • Diett og overnatting beregnes automatisk
 • Kan kobles mot prosjekt

Oppgavestyring

– Husk de små jobbene
 
Har du en oppgave, kan du velge på hvem som skal gjøre den og når, og få varsel om det er gjentagende.
Kan også kobles mot HMS-årshjulet.

Eksempelvis vernerunder og renhold.

Lage og sende tilbud

– Sett opp enkle tilbud og følg dem opp.

På mindre prosjekter trenger man kanskje ikke lage en full kalkulasjon. Med denne modulen kan man lage og sende tilbud til kunder, og se hvordan det går med tilbudene.
Man får status på om tilbudet ble avvist eller akseptert. Ved aksept kan man opprette et prosjekt direkte i tilbudsmodulen.

Verktøyoversikt

– Full kontroll på viktig verktøy

Hvor er det kostbare fellesverktøyet? Hvem hadde det sist? Hvordan sørge for at det er på rett sted til rett tid?

 • Reserver verktøy frem i tid og på valgt prosjekt
 • Utnytt verktøyet bedre på tvers av prosjekter
 • Se tilgjengelig verktøy
 • Legg inn leiepriser
 • Kan kobles mot Planlegger

Kontroll og service

– Få varsel når noe må gjøres.

Oversikt over planlagte kontroller, servicer, kontrakter, gangtider, leasingavtaler og lignende.

Koblet mot andre moduler, eksempelvis Maskiner og Verktøyoversikt.

Intern transport

– God flyt av egne varer

Dersom du trenger varer fra eget lager, gir denne modulen oversikt over henting og levering av disse.

Bompenger og ferjekostnader kan også legges inn.

Eksempelvis kan arbeiderne bestille varer via denne modulen og få de levert til rett sted.

Lønns- og fakturagrunnlag

– Lag fakturavedlegg av all kostnadsinformasjon som samles opp i løpet av prosjektet.

Eksempelvis timeregistrering, kjøring og vareforbruk.

Kan kobles mot regnskap.

Ps: Proresult kan også integreres mot de fleste store regnskapssystemene på markedet.

RUH og avvikshåndtering

– Alle avvik kan bli god læring

Jobber man godt med avvik og RUH (rapport over uønskede hendelser), vil man forbedre både sikkerheten og kvaliteten.
Eksempelvis gir Proresult sin løsning deg mulighet til å dokumentere avvik med bilder og knytte avvik mot leverandører.

SJA (Sikker jobb-analyse)

– Risikovurdering gjort enkelt

SJA er en metode for å vurdere risikoer og konsekvenser før man starter jobben.
Med denne modulen kan du gjøre SJA ute på arbeidsplassen.
Deltakerne kan signere enten i appen eller med fingertuppen på skjermen.

Sjekklister

– Har sjekklistene i lomma

Lag egne maler for sjekklister, eller bruk våre, som er oppdatert i henhold til regelverk.
Man kan legge inn bilder og registere avvik direkte i sjekklistene.

Endringsmelding

– Varsel om endring uten ugrunnet opphold.

Dersom kunden ber om endringer eller ekstraarbeid utenfor avtalen, kan dette sendes direkte til kunden, eller signeres på skjermen med fingertuppen.

Årshjul for HMS/KS

– Få varsel om viktige milepæler

Med denne modulen sørger du for en systematisk tilnærming til HMS/KS-arbeidet gjennom året.
Legg inn oppgaver med gjentaking, og de involverte får varsel når det er på tide å gjøre noe.

Malbibliotek

– Ferdige maler på sikkerhet og kvalitet

I Proresult sin HMS/KS-modul finner du tre ulike malbibliotek. Disse hører til Sjekklister, Dokumenter eller SJA (sikker jobb analyse).

Når du har valgt malene du ønsker til din bedrift, kan du tilpasse disse til din bedrift om nødvendig.

Kompetanseregister

 – Hvem kan hva?

Denne modulen gir oversikt på ansattes utdanninger, sertifikater, kurs og løyver.

 • Søk etter gitt kompetanse
 • Varsel dersom noe må oppdateres
 • Opplasting av bevis
 • Rapporter til eksempelvis anbud

Dokumentsenter

– Et hotell for for viktige dokumenter i prosjektet ditt

Alle prosjekter – fra enkle serviceoppdrag til totalentrepriser – trenger et sted å lagre dokumenter. Maler, beskrivelser, rutiner, risikovurderinger, tegninger og så videre må bo på et trygt sted. Og de som trenger tilgang, må finne frem. 

Med modulen Dokumentsenter i Proresult kan man lagre dokumenter for selskapet eller prosjektet, og enkelt dele disse til rette personer.

 • Dra og slipp-funksjon fra e-post
 • Melding om oppdateringer og endringer

Forbedringer i versjon 2.0, lansert april 2024

 • Nytt grafisk utseende og bedre brukervennlighet.
 • Verktøyet for redigering av dokumentene er forbedret.
 • Det er lettere å administrere dokumentene på mobil.
 • Flytting av dokumenter mellom prosjekter og overordnet er lettere.
 • Lesebekreftelsen er forbedret, noe som gjør det lettere å få oversikt. over hvem som har lest de ulike dokumentene.
 • Slettede dokumenter er lettere å hente tilbake.
 • Bilder og Word-innhold kan limes rett inn i dokumentene.

Modulen passer for administratorer, og danner også rammeverket i HMS/KS-systemet til Proresult.

Skjermbilde av Proresult-modulen Dokumentsenter