Endringsmelding i bygg og anlegg

Her får du en kort introduksjon på hva endringsmelding er og hvorfor du bør bruke det på dine prosjekt. Vi kommer også med noen tips.

Har du noen gang opplevd at kunden kommer bort til deg og spør:

“Når du først er i gang, kunne du fikset… “

Dersom kunden ber om endringer eller ekstraarbeid utenfor avtalen, kan du føre endringsmelding som sendes direkte til kunden.

Det samme gjelder og ventetid, eksempelvis en forsinket leveranse av materiell.

Penger inn på bunnlinja

Endringsmeldinger er helt vanlig i bransjen og ikke noe som skaper dårlig stemning.

Gjennom Proresult sitt system er det enkelt å melde fra og følge opp endringer. Vi har modulen “Varsel om endring”.

Her kan du sende endringmelding direkte til kunden på epost via systemet. Kunden kan også signere med fingertuppen, rett på telefonskjermen!

Våre tips om endringsmelding

  1. Varsel om endring skal sendes uten ugrunnet opphold.
  2. Selve endringsmeldingen kan komme i ettertid.
  3. Sett dere godt inn i kontrakten med oppdragsgiver.
  4. Om dere mener dere har rett på ekstra betaling eller fristforlengelse, meld i fra!
  5. Endringer kan og vil ofte bli omtvistet. Dette er normalt, og god dialog er nøkkelen til suksess. Kontakt eksperthjelp om nødvendig.