Avvik og RUH

Her får du en kort forklaring på hva avvik og RUH (rapport over uønskede hendelser) er, om man må registrere det, og hvordan.

Rapport over uønskede hendelser (RUH) og avvik er to begreper som ofte brukes om hverandre, men sistnevnte knyttes oftere opp mot regelbrudd.

Alle bedrifter, uansett bransje og størrelse, skal ha en rutine for å avdekke, rette opp og forebygge avvik

Praktisk eksempel:

Hvis en hammer faller ned fra et stillas og knuser et bord, hva er avviket?

  • At hammeren falt ned?
  • At bordet knuste?

Rett svar er nummer 1, mens det knuste bordet er resultatet av den uønskede hendelsen.

Men hva skjer videre?

Muligheter for forbedring

Avvik skal belyse muligheter eller forbedringspotensialer. Hva kan du gjøre for at den uønskede hendelsen ikke skjer igjen?

I dette eksempelet skulle en fotlist være montert, og tiltaket vil være å montere denne.

I tillegg er det nødvendig å sikre at dette blir gjort ved fremtidige monteringer av stillas.

Slik gjør du det i Proresult

Vi har et eget HMS/KS-system, som er er i henhold til gjeldende regelverk. En av funksjonene er avviksregistrering.

Noen av fordelene er:

  • Registrer avvik rett i appen
  • Last opp bilder til avviket, som du også kan markere.
  • Kan knyttes mot leverandør eller andre eksterne.
  • Oversiktlige rapporter.