Gratis webinar om Planlegger-modulen

Her kan du se et gratis webinar om vår populære ressursplanlegger, som nå har blitt enda bedre.

Hvem skal hvor, når og med hvilket utstyr? Og hvem skal gi beskjed om dette? Svaret på alle disse spørsmålene er Proresult Planlegger. Her får du enkelt oversikt over dine prosjekter, ledig mannskap og utstyr, og unngår dobbeltbooking.

Se webinaret her:

Denne modulen er en del av våre prosjektverktøy, og vi har nå lansert en oppdatert versjon. Den viktigste nyheten er kanskje at prosjektvisningen er utvidet. Du kan nå planlegge både per arbeidsart eller prosjektfase.

Andre nyheter:

  • Nye ikoner for milepæler.
  • «Live» oversikt over planlagte timer i estimatet.
  • Planen kan justeres underveis i prosjektet, for å vise den reelle fremdriften og de faktiske registreringene.
  • Du kan planlegge i ro og mak ved å markere jobber som «ikke synlig»
  • Filtreringen er forbedret, blant annet ved at du nå kan velge flere filter samtidig.
  • Generelle forbedringer og feilrettinger.

Vil du vite mer? Les om ressursplanleggeren her.

I den nye versjonen, kan du planlegge per arbeidsart eller prosjektfase. Du kan også hente inn tidsestimat fra kalkyler du har satt opp i Proresult Kalkulasjon.