Produkt ProResult kunde

ProResult

Med ProResult kan alle ansatte enkelt registrere arbeidstimer og uttak av varer og utstyr på pc, mobiltelefon og nettbrett fortløpende.

ProResult er utviklet i samarbeid med bygg og entreprenørvirksomheter, og blir levert med tilpasninger til våre kunders ulike behov.

Funksjonalitet

Timeregistrering

Med ProResult kan hver ansatt selv registrere arbeidstimene sine på mobiltelefon, nettbrett eller pc. Man kan registrere overtid med ulike satser og det finnes funksjonalitet for avspaseringsbank. På denne måten kan hver ansatt enkelt holde oversikt over sine egne timer.

Registreringene blir lagret direkte på en sentral server, slik at de umiddelbart er tilgjengelige for bedriftens ledelse/administrasjon. Systemet har mange ferdige rapporter for å sammenstille de registrerte timene slik at man får oversikt over tidsbruk på ulike kunder/prosjekt, og dermed god kontroll på lønnsomheten. Vi hjelper deg også gjerne med å lage rapporter tilpasset dine behov.

ProResult timeregistrering kan utføres på alle mobiltelefoner med internett/wap funksjonalitet. Vi har en enkel versjon som fungerer på gamle mobiltelefoner, og en versjon for nyere smarttelefoner som utnytter mulighetene de gir.

Trykk her for se demonstrasjonsvideo av timeregistrering

Materialuttak fra lager/leverandør

Med vareuttaksfunksjonalitet kan du på mobiltelefon/nettbrett eller pc fortløpende registrere materialer eller varer som blir brukt i prosjekt. Dette hindrer at man glemmer å fakturere disse og hindrer rot som ofte kan oppstå med papirbasert registrering av slike uttak.

Vi kan importere dine vareregister, slik at du kan søke i disse for å registrere uttak. Det er også mulig å registrere vareuttak utenom definerte vareregister.

Trykk her for å se demonstrasjonsvideo av vareuttak

Verktøyhåndtering

Verktøyhåndtering gjør at du kan ha kontroll på dyrt og viktig utstyr. Dette går ganske enkelt ut på at når man skal bruke et verktøy søker det opp i et register, og velger "kvitter ut". Det blir da registrert hvem som har kvittert det ut og hvilket prosjekt det skal brukes på. Andre ansatte som har behov for å bruke samme verktøy kan dermed enkelt se hvem som har det og hvor det befinner seg. Når man er ferdig med et verktøy søker man det opp igjen i registreret og velger "kvitter inn".

Trykk her for å se demonstrasjonsvideo for verktøyhåndtering

Registrere kjøring, diett og andre utlegg

ProResult gjør det enkelt å registrere utgifter til reise direkte på mobiltelefonen, slik at man får en god oversikt for korrekt lønnsutbetaling. Registreringen gjøres i tilknytning til prosjekt på samme måte som timeregistrering.

Trykk her for å se demonstrasjonsvideo

Elektronisk utfylling av feks avviksskjema og HMS informasjon

ProResult har innebygd funksjonalitet for elektronisk registrering av avvik. Disse registreringene knyttes også til prosjekt. Med dette kan du effektivt dokumentere avvik som blir oppdaget. Du kan også direkte legge inn bilder tatt med mobiltelefon/nettbrett slik at disse blir lagret på en sikker måte i systemet og gjort tilgjengelig for andre brukere.

En standard sjekkliste for HMS er også tilgjengelig i systemet.

Vi har også laget diverse sjekklister/skjemaløsninger spesialtilpasset til vår kunders ulike behov. Hvis du har behov for effektiv registrering av annen informasjon, kan vi lage det tilpasset dine ønsker. Kontakt oss, så kan vi diskutere hvordan vi kan lage gode løsninger til deg.

Direkte opplasting av bilder fra din mobil/nettbrett

I tillegg til lagring av bilder knyttet til avviksskjema, kan man legge bilder til direkte på prosjektene. Disse kan deretter hentes frem igjen på en pc. Hvis du bruker vår android applikasjon har du også en egen hurtigmeny for å starte kamera og laste opp bilder fra telefonen eller nettbrettet.

Administrasjonsgrensesnitt

I administrasjonsgrensesnittet kan man blant annet hente ut rapporter, gjøre endringer i oppsettet av prosjekt/ansatte, og det er her man godkjenner de ansattes timeregistreringer.

Integrert med Bygg og Bolig styringssystem

Benytt Bygg og Bolig som ditt styringssystem og få fullt utbytte av begge systemer. ProResult er integrert med Bygg og Bolig slik at prosjekter automatisk opprettes rapporter og bilder mv. kan hentes opp direkte i Bygg og Bolig.

Integrasjon, eksport/import med andre datasystem

Vi kan tilby webservice grensesnitt mot systemet, slik at du kan integrere timeregistrering inn i egne applikasjoner.

Vi har laget flere ulike eksporter som gjør at man kan eksportere fks. lønnsgrunnlag fra ProResult til ulike lønnsystem, blant annet Huldt & Lillevik Lønn, Visma Lønn, Uni Micro, Xledger, Nettlønn, InfoEasy m.fl. Har du behov som vi ikke dekker allerede gjør vi vårt beste for å ordne det for deg.

Vi importerer også gjerne ditt vareregister inn i systemet, og kan hjelpe til med import av andre data ved behov.

Demonstrasjonsvideoer, mobil

Fordeler med ProResult

Hver ansatt får enkelt oversikt over sin egen timeregistrering

Med ProResult kan hver enkelt ha kontroll på registrerte timer, man slipper å huske når man sist registrerte timer, hvor man gjorde av registrertingsskjemaet osv.

God oversikt over alle registreringer for administratorer

Ledere og økonomipersonale får tilgang til mange ulike standardrapporter som gir god oversikt over de ansattes registreringer.

Oppfyller krav i bokføringsloven på en kostnadseffektiv måte.

Det er ikke bare oppdrag der det skal faktureres timer direkte til kunde som må følges opp; Bokføringsloven krever at alle som fakturerer timer skal levere timelister og føre lister også over intern tid. Med ProResult blir dette gjort på en rask og rimelig måte.

Bokføringsforskrift § 8-4-1: "Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris. - Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver."

Android app

Har du Android telefon eller nettbrett? Installer vår app fra Google Play!

Iphone app

Har du iPhone eller iPad, installer vår app fra Appstore!

Andre enheter

ProResult kan brukes på så å si alle mobiltelefoner så lenge man har internett tilgang. Har man ikke Android eller Iphone bruker man bare telefonens vanlige internett-leser. Man kan også bruke vanlig pc.

Levert som en internettjeneste, ingen ekstra investeringer er nødvendig.

Når vi har satt opp en konto til deg, bruker du internettleseren på din pc/nettbrett til å administrere systemet. Du slipper å installere noe selv. Det er enklere enn å bruke nettbanken.

Systemet blir driftet fra et profesjonellt datasenter med høy grad av oppetid og sikkerhet. Målet vårt er at systemet skal vere tilgjengelig når du trenger det, uten uventede forstyrrelser.

Vi tar backup av dine data hver natt, slik at de kan gjenopprettes i tilfelle noe uventet skulle skje.

ProResult AS - www.proresult.no - post@proresult.no - 57 82 00 06 - Følg oss